Besiktning

BTC Brandtekniskt Center AB är certifierad besiktningsfirma för besiktning av automatiska brandskyddsanläggningar. Vi utför opartiska besiktningar på alla typer av brandlarm, utrymningslarm, vattensprinkler, boendesprinkler, dimsprinkler och gassläckanläggningar. Våra duktiga ingenjörer har lång erfarenhet av alla typer av besiktningar. Vi hjälper dig oavsett hur stor eller liten anläggning du har och vi finns över hela landet.

När krävs besiktning?
Enligt SBF-regler (tidigare RUS) krävs alltid leveransbesiktning för en ny anläggning och årlig revisionsbesiktning för befintliga anläggningar. Den årliga revisionsbesiktningen kan inte ersättas av service eller årligt underhåll (ofta felaktigt benämnt revision). Det är bara certifierade opartiska besiktningsfirmor som får utföra revisionsbesiktning. Ansvaret för att en anläggning blir besiktigad ligger normalt på anläggningsägaren - Kontakta oss så hjälper vi dig med bevakning av att just dina anläggningar blir besiktigade i tid!

Ofta finns det dessutom krav i andra avtal att din anläggning ska besiktigas, det gäller framför allt anläggningar som:

  • ger rabatt på försäkringspremien
  • är knutna till försäkringsavtal
  • är myndighetskrav t.ex. via bygglov (krav enligt brandskyddsdokumentation)
  • är anslutna till SOS/Räddningstjänsten


Vad är en besiktning och vad kontrolleras vid besiktningen?
Besiktning innebär en kompetent opartisk genomgång av din brandskyddsanläggning. Vi kontrollerar att den är i funktionsdugligt skick och att skötsel och underhåll är utfört enligt kraven. Besiktningsmannen går igenom alla utrymmen som omfattas av skyddet och kontrollerar att anläggningen uppfyller kraven i reglerna, att anläggningen har anpassats efter eventuella ombyggnationer eller ändring av verksamhet. Vid besiktningen görs även funktionsprov av vitala funktioner för anläggningen. Besiktningen dokumenteras i ett speciellt besiktningsintyg som utgör underlag för både det systematiska brandskyddsarbetet och underlag för att kravställaren ska kunna bedöma anläggningens skyddsvärde. Om du väljer BTC som besiktningsfirma får du dessutom goda råd och tips om hur du kan förbättra din anläggning för att exempelvis undvika onödiga larm, förbättra skyddet m.m.

Olika typer av besiktningar:

Normbesiktning kallas den typ av opartisk besiktning som utförs enligt SBF-regler (leveransbesiktning av ny anläggning eller årlig revisionsbesiktning av befintlig anläggning). Denna typ av besiktning får bara utföras av certifierade besiktningsfirmor med utsedd personal som har personlig certifering och god kunskap och erfarenhet av den aktuella anläggningstypen.

Slutbesiktning kallas den typ av entreprenadbesiktning som avslutar en entreprenad. Denna besiktningstyp får i princip utföras av vem som helst och ersätter inte normbesiktningen. Välj BTC Brandtekniskt Center AB för din entreprenadbesiktning så undviker du onödiga anmärkningar i ett senare skede. Vi utför alltid både normbesiktning och entreprenadbesiktning i samband med slutbesiktningar av entreprenader.

BTC utför även andra typer av brandskyddsbesiktningar, riskanalyser och försäkringstekniska besiktningar.

Ladda ner vår folder om besiktningar »

Boka besiktning direkt »