Behörig ingenjör brandlarm

Vill du bli behörig ingenjör brandlarm? Vi kan hjälpa dig med utbildning hela vägen fram till certifikatet.

Ett certifikat som behörig ingenjör brandlarm krävs bland annat för dig som ska arbeta som sakkunnig i en anläggarfirma, besiktningsman eller i vissa fall projektör av brandlarmanläggningar. Det är Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB, SBSC som certifierar behöriga ingenjörer i Sverige. Vi hjälper dig att klara provet.

Utbildningen är även lämplig för dig som ska vara delegerad sakkunnig eller om du bara vill ha mer kunskap om regler för automatiska brandlarmanläggningar, SBF 110.

Vår certifieringsförberedande utbildning är uppdelad i fyra steg. Du väljer själv vilka steg du behöver gå för att uppfylla normens krav. Ska du skriva om provet vid recertifiering kan du gå grundkurs brandlarmsregler och/eller examinationsförberrdelser allt efter behov. Vi anordnar dessutom anpassade recertifieringsutbildningar med jämna mellanrum.

Grundläggande brandskydd och entreprenadjuridik uppfyller även kraven på utbildning för dig som ska bli behörig ingenjör vattensprinkler, behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande eller behörig ingenjör gassläcksystem.

Entreprenadjuridikutbildningen kan även användas som grundläggande utbildning i entreprenadjuridik för t.ex. säljare, arbetsledare med flera eller som reptition inför recertifiering.

Vi har anordnat utbildningar för behöriga ingenjörer i över 10 år och har hjälpt hundratals personer att klara provet. Våra utbildare vet vad som krävs för att just du ska bli certifierad. Vi har givetvis ”certifieringsgaranti” vilket innebär att om du av någon anledning inte klarar provet så går vi tillsammans igenom de regelområden där kunskapsluckor finns.

Se respektive kurssida för mer information om de olika stegen.
Grundläggande brandskydd, 4 dagar
Certifieringsutbildning Brandlarmsregler, 3 dagar
Certifieringsutbildning Examinationsförberedelser, 1 dag
Entreprenadjuridik, 1 dag

Du anmäler dig på respektive kurs via vår utbildningssida

Ska ni certifiera företaget har vi färdiga koncept för kvalitetsledningssystem som uppfyller normens krav för anläggarfirma brandlarm, anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande, anläggarfirma vattensprinkler eller anläggarfirma gassläcksystem. Vi har under åren hjälpt över 100 anläggarfirmor med kvalitetsledningssystem i olika omfattning.

Kontakta oss på info@brandteknisktcenter.se för mer information om kvalitetsledningssystem.