Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande

Vill du bli behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande? Vi kan hjälpa dig med utbildning hela vägen fram till certifikatet.

Ett certifikat som behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande (BIT) krävs bland annat för dig som ska arbeta som sakkunnig i en anläggarfirma, besiktningsman eller i vissa fall projektör av utrymningslarm med talat meddelande. Det är Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB, SBSC som certifierar behöriga ingenjörer i Sverige. Vi hjälper dig att klara provet.

Utbildningen är även lämplig för dig som ska vara delegerad sakkunnig eller om du bara vill ha mer kunskap om regler för utrymningslarm med talat meddelande, SBF 502.

Vår certifieringsförberedande utbildning för behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande är för närvarande uppdelad i tre steg. Vissa steg är samma som för behörig ingenjör brandlarm.

Vår certifieringsförberedande utbildning för utrymningslarm med talat meddelande uppfyller kraven enligt SBF 2017:1 Bilaga 2 (Utbildning i ljudkunskap och funktionsverifiering). Du väljer själv vilka steg du behöver gå för att uppfylla normens krav.

Vi har anordnat utbildningar för behöriga ingenjörer i över 10 år och har hjälpt hundratals personer att klara provet. Våra utbildare vet vad som krävs för att just du ska bli certifierad. Vi har givetvis ”certifieringsgaranti” vilket innebär att om du av någon anledning inte klarar provet så går vi tillsammans igenom de regelområden där kunskapsluckor finns.

Se respektive kurssida för mer information om de olika stegen.
Grundläggande brandskydd, 4 dagar
Grundkurs utrymningslarm med talat meddelande, 4 dagar
Entreprenadjuridik, 1 dag

Du anmäler dig på respektive kurs via vår utbildningssida

Ska ni certifiera företaget har vi färdiga koncept för kvalitetsledningssystem som uppfyller normens krav för anläggarfirma brandlarm, anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande, anläggarfirma vattensprinkler eller anläggarfirma gassläcksystem. Vi har under åren hjälpt över 100 anläggarfirmor med kvalitetsledningssystem i olika omfattning.

Kontakta oss på info@brandteknisktcenter.se för mer information om kvalitetsledningssystem.