Brandskyddsombud

Utbildningen ger deltagarna en grund för hur SBA, systematiskt brandskyddsarbete är uppbyggt samt vilka regler som gäller för utförande av egenkontroller. Utbildningen ger den teoretiska grunden som behövs för att verka som brandskyddsombud.

INNEHÅLL:
Lagar och föreskrifter, Systematiskt brandskyddsarbete, Installationer och risker, Inventering, Egenkontroll, Avvikelserapportering, Åtgärder, Praktisk genomgång

MÅLGRUPP:
Utbildningen riktar sig till de som arbetar eller ska arbeta som brandskyddsombud inom ramen för systematiskt brandskyddsarbete samt till fastighetsägare och nyttjanderättshavare.

UTBILDNINGSAVGIFT:
2 500 SEK (exklusive moms). I utbildningsavgiften ingår utbildningsmaterial, utbildningsintyg, kaffe och lunch.

Utbildningsinformation så som program, adress och lokal skickas till dig två veckor före utbildningsstart.
OBS! BTC förbehåller sig rätten att ställa in eller senarelägga utbildningen om deltagarantalet är för lågt. Besked om detta skickas ut två veckor före utbildningsstart.

ANMÄLAN:
Kontakta Björn Johansson för information om nästa utbildning, information och anmälan.