Distansutbildning Anläggningsskötare Brandlarm

Det ställs idag omfattande krav på dig som ska verka som anläggningsskötare för en brandlarmanläggning. Du ska ha både teoretisk och praktisk utbildning. Du ska utföra kontroller och prov på ett praktiskt och effektivt sätt. Du ska agera rätt vid brandlarm, fel och frånkopplingar. För att kunna verka som anläggningsskötare ställs det idag krav på omfattande utbildning.

Vår anläggningsskötarutbildning ger dig den kunskap och de färdigheter som krävs. Utbildningen uppfyller kraven i SBF 110:8 Bilaga D och genomförs på distans via en internetbaserad utbildningsplattform. Du kan gå kursen när det passar dig. Kursen genomförs med webbaserade föreläsningar kompletterat med kursbok och övningsuppgifter. Du får feedback från utbildningsansvarig lärare och efter genomgången kurs får du ett kursintyg.

Moderna regelverk och standarder förändras ständigt därför är utbildningen även lämplig som uppdateringsutbildning för dig som idag verkar som anläggningsskötare. Det rekommenderas enligt SBF 110:8 att repetitionsutbildning görs vart 5:e år.

INNEHÅLL:
Kravställare / Myndighetskrav / Försäkringskrav
Regler för utförande och skötsel av en brandlarmanläggning
Systemuppbyggnad, komponenter
Onödiga larm, hur uppstår de och hur kan de undvikas?
Vilka krav ställs på underhåll, provning och kontroll?
Vilka krav ställs på anläggningsskötaren?
Vad gäller vid frånkopplingar?
Allmän brandkunskap

MÅLGRUPP:
Personer som verkar som anläggningsskötare för brandlarmanläggningar. Samt för personer som har ett övergripande ansvar för brandlarmanläggningar inom ett företag t.ex. fastighetsansvarig, underhållsansvarig eller brandskyddsansvarig person.

UTBILDNINGSAVGIFT:
4 300 SEK (exklusive moms) I utbildningsavgiften ingår inloggning till distansutbildning för en period av 3 månader och kurslitteratur som du behåller efter utbildningen. Det finns möjlighet att ställa frågor till kursledaren via utbildningsplattformen, svar ges vanligen inom ett dygn. När du blivit godkänd får du ett utbildningsintyg.

ANMÄLAN
Länk till kursanmälan via formulär »

Vill du veta mer eller har frågor kontakta oss via info@brandteknisktcenter.se

Länk till inloggningssidan ekurs.nu