Distansutbildning Delegerad person brandlarm

Varje anläggarfirma brandlarm ska ha en sakkunnig som ska vara certifierad behörig ingenjör brandlarm. I vissa fall är det praktiskt att ha en så kallad delegerade sakkunnig. Den sakkunnige ska utse den delegerade personen och för att göra den bedömningen kan BTC hjälpa till med att visa på den personens erforderliga kunskaper genom att genomgå vår unika distansutbildning med examensprov.

Syftet med distansutbildningen är att skapa en bild av den tilltänkte delegerade personens kunskap. Samtidigt som personen genom distansutbildningen får en genomgång av de kunskaper som krävs för uppdraget. Examensprovet ger den sakkunnige certifierade behöriga ingenjören en bild av den delegerade personens kunskapsnivå.

Den delegerade sakkunnige behöver kunskaper inom följande regler:

  • Regler för automatisk brandlarmanläggning, SBF 110
  • Revideringar av SBF 110
  • Anvisningar för Orienterings- och Serviceritningar, SBF 1021
  • Revidering Normer (senaste utgåva av e-norm)
  • Norm för anläggarfirma brandlarm, SBF 1008

UTBILDNINGENS UPPLÄGG:
Du får tillgång till kursmaterial i form av pdf-filer. Utbildningen består av ett antal delprov. När du lämnar in dina svar får du direkt veta om du blivit godkänd på delprovet. För de frågor som du eventuellt har fel svar på kommer feedback från utbildningsledaren via e-post.

OBS! Det är alltid den sakkunnige på anläggningsfirman som utser den delegerade personen - se kraven i SBF 1008. Genom BTC:s distanskurs och ditt godkända examensprov visar du på vilka kunskaper du har.

Distansutbildningen är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan, det du behöver är internetuppkoppling och ett e-postkonto. Utbildningstiden räknas till ca 8 h. Du kan själv välja hur du lägger upp utbildningstiden.

Vill du veta mer eller har frågor kontakta oss via info@brandteknisktcenter.se