Dokument som underlättar ditt arbete med brandskyddet

BTC:s informationsfolder om besiktningar »

Information om lagen om skydd mot olyckor och SBA »
Informationsfolder om vårt SBA-koncept »

Vilka punkter ingår i månadskontroller och kvartalsprover av en brandlarmanläggning? Ladda ner dokumentet och upprätta en egen kontrollplan. Du får även tips på hur du ska undvika onödiga larm i din brandlarmanläggning. Nu uppdaterad för SBF 110:8 med revidering 2019-01-01.
Egenkontroll, förslag på tillsyn och provningar av brandlarm »

Ska du installera en ny brandlarmanläggning? Enligt reglerna ska en tydlig utförandespecifikation upprättas redan i planeringsstatdiet. Använd vår blankett för utförandespecifiktion för att få med alla krav och funktioner. Blanketten går utmärkt att använda som bilaga till brandskyddsbeskrivningen. Vill du ha hjälp att fylla i den? Kontakta oss så hjälper vi dig att utforma en anläggning som passar just din verksamhet.
Blankett: Utförandespecifikation - Underlag för projektering SBF 110:8 »

Kontrolljournalen för sprinkleranläggningar består av tre olika sidor. Beroende på hur din anläggning är utformad kan du behöva alla eller delar av kontrolljournalen. På varje blad får du plats med årets alla kontroller. Stryk de kontroller som inte är tillämpliga i just din anläggning.
Kontrolljournal sprinkleranläggning anteckningssida »
Kontrolljournal SBF 120:8 Vattensprinkler - Sprinklercentral »
Kontrolljournal SBF 120:8 Vattensprinkler - Pumpcentral »

För sprinkleranläggningar som omfattas av äldre regelverk kontakta BTC via info@brandteknisktcenter.se för att erhålla kontrolljournal. Observera dock att vissa kravställare anger att kontroll och skötsel ska utföras enligt den senaste utgåvan av regelverket.