Behörig ingenjör - Certifieringsutbildning - Entreprenadjuridik

Utbildningen syftar till att ge deltagaren kunskap och förståelse att handla rätt inom berörda delar av entreprenadjuridiken och att denne vet vad som ingår i åtagandet samt när det är befogat att ta extra betalt.

Utbildningen i samband med vår certifieringsutbildning är en dag enligt kraven i respektive norm för behörig ingenjör.  Vi anordnar även fördjupningskurser för dig som vill få ökad kunskap och förståelse för entreprenadjuridik och AMA  

TEORETISK GENOMGÅNG (1 DAG):
•  Grundläggande avtalsrätt
•  Entreprenadformer
•  Standardavtalen AB 04 - ABT 06
•  Resultat och garantiansvar
•  Ändringar och tillägg
•  Aviseringsplikt
•  Vite & skadestånd
•  Besiktning av entreprenader

FÖRKUNSKAPER:
Inga

KURSANSVARIG:
Kontakta Kristofer Bäckström om du har frågor om kursen.

MÅLGRUPP:
Personer som har som avsikt att bli behörig ingenjör brandlarm, utrymningslarm med talat meddelande, vattensprinkler eller gassläck. Utbildningen är också lämplig för konsulter, installatörer, säljare, inköpare, projektledare, fastighetsägare, m.fl. Utbildningarna fungerar också utmärkt som repetition om du ska förnya ditt certifikat som behörig ingenjör.

UTBILDNINGSAVGIFT:
6 100 kr (exkl. moms).

Anmälningsbekräftelse skickas till dig när du anmäler dig till utbildningen. Två veckor före utbildningsstart får du program, utbildningsadress m.m.

Genom att anmäla dig i anmälningsformuläret godkänner du våra allmänna villkor för utbildningar samt ger samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Aktuella utbildningar och anmälan