Entreprenadjuridik - fördjupningskurs

Bakgrund
Dagens säkerhetsentreprenader tenderar att bli större och mer omfattade då samhället har insett vikten av att skydda sig mot olika typer av händelser, vilket medför att dessa entreprenader kostnadsmässigt ökar. Detta gör att man också blir mer sårbar och kan råka ut för större förluster om man inte på rätt sätt kan bevaka sina rättigheter. Historisk är man inom säkerhetsbranschen dålig på detta. El-entreprenörerna är mycket bättre men bäst i klassen är byggentreprenörerna. Detta får då till följd att man tvingas göra mer arbete än man räknat med och utan att få betalt för det och det kan vara svårt att på ett byggmöte driva sina krav mot en byggledare om man inte är påläst inom området.

Kursen
Kursen syftar till att höja kunskapen och medvetenheten och på så sätt bli säkrare i agerandet. Kursupplägget är teoretisk genomgång varvat med praktiska fall inom säkerhetsområde (grupparbete). Dessutom kommer vi att gå igenom många domar som ger vägledning hur domstolarna tolkar olika tvister. Det är som juristerna säger ”Det är en sak att ha rätt – en helt annan sak att få rätt”. Det är precis detta det hela handlar om – att veta hur man ska gå till väga för att få rätt mot sin motpart.

Under två dagar får du tillsammans med vår expert på entreprenadjuridik djupdyka i området. Vår kursledare Lars-Göran Sikberger har över 50 års erfarenhet från säkerhetsbranschen och har otaliga exempel på hur det kan gå och hur du ska agera för att ha juridiken på din sida.

Innehåll
• Upphandling – från förfrågningsunderlag till offert
• ELAMA – entreprenadens styrdokument – Uppbyggnad och tolkning
• Byggprojektets organisation – entreprenadformer, start- och byggmöten
• Kontraktsarbetena – dess omfattning samt tolkning av ingående handlingar
• Entreprenadens organisation – krav på samordning samt ÄTA-arbeten
• Förskjutet färdigställande – tider och hinder
• Vite, skadestånd – förseningsvite
• Besiktning – olika typer av besiktning samt besiktningsmannens roll
• Garantiansvar – vilket ansvar har man under och efter garantitiden?

Förkunskaper
Inga formella krav på förkunskaper.
Kursen är en fördjupningskurs och erfarenheter från entreprenader ökar förståelsen.

Utbildningsavgift
8 500 kr (exkl. moms). I utbildningsavgiften ingår utbildningsmaterial, utbildningsintyg, fika och lunch.

Anmälningsbekräftelse skickas till dig när du anmäler dig till utbildningen. Två veckor före utbildningsstart får du program, utbildningsadress m.m.

Genom att anmäla dig i anmälningsformuläret godkänner du våra allmänna villkor för utbildningar samt ger samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Aktuella utbildningar och anmälan