Behörig ingenjör brandlarm - Certifieringsutbildning - Examinationsförberedelser

Utbildningen är anpassad som förberedelse för de som tänker genomgå examinationsprov inför certifiering som behörig ingenjör brandlarm.

MÅL:
Efter genomgången utbildning skall deltagaren ha fått en bild av sina egna kunskaper gällande de olika regelverk som ingår i examination för certifikat som behörig ingenjör brandlarm.
 
FÖRKUNSKAPER:

Deltagarna ska ha genomgått behörig ingenjör brandlarm steg 2 och innan denna utbildning ska deltagaren bedriva självstudier gällande följande regelverk: SBF 110:8, SBF 1021:2, SBF 1003, SBF 1008, SBF 141, SBF1010, BBR, AFS2009:2, SBF 502:1 

KURSANSVARIG:
Kontakta Kristofer Olsson om du har frågor om kursen.

UTBILDARE:
Kristofer Olsson, BTC Brandtekniskt Center AB

INNEHÅLL:
Övningsprov gällande de olika regelverken som ingår i examinationsprovet
Genomgång av övningsproven
Repetition och fördjupning som anpassas med hänsyn till resultaten av övningsproven

MÅLGRUPP:
Personer som har som avsikt att genomgå examination för certifikat som behörig ingenjör brandlarm

UTBILDNINGSAVGIFT:
4 600 SEK (exklusive moms). I utbildningsavgiften ingår utbildningsmaterial, utbildningsintyg, kaffe och lunch.

Anmälningsbekräftelse skickas till dig när du anmäler dig till utbildningen. Två veckor före utbildningsstart får du program, utbildningsadress m.m.
OBS! BTC förbehåller sig rätten att ställa in eller senarelägga utbildningen om deltagarantalet är för lågt. Besked om detta skickas ut två veckor före utbildningsstart.

Aktuella ubildningar och anmälan