Behörig ingenjör brandlarm - Certifieringsutbildning - Grundkurs brandlarmsregler

Utbildningen är anpassad som förberedelse för de som tänker genomgå examination för certifiering som behörig ingenjör brandlarm. Kursen behandlar de olika regler och föreskrifter som ingår i certifieringsprovet för behörig ingenjör brandlarm.

MÅL:
Efter genomgången utbildning skall deltagaren ha grundläggande kunskaper om brandlarmreglerna, SBF 110 samt en översiktlig kunskap om de övriga regler som ingår i certifieringsprovet.

FÖRKUNSKAPER:
Erfarenhet inom området ökar möjligheten till bättre förståelse.

KURSANSVARIG:
Kontakta Kristofer Olsson om du har frågor om kursen.

UTBILDARE:
Kristofer Olsson, BTC Brandtekniskt Center AB

INNEHÅLL:
Dag 1
Myndighetskrav, försäkringskrav, regler och standarder gällande brandlarm
Upprättande av utförandespecifikation - brandlarm
Planering och projektering

Dag 2
Installation - brandlarm
Uppstart och konfiguration, färdigställandekontroll
Besiktning, användning, skötsel och underhåll
Matte, Elkunskap
Boverkets byggregler, AFS2009:02 samt övriga SBF-regler

Dag 3
Särskilda risker, aktivering av släckanläggningar
Styrningar
Orienterings- och serviceritningar
Genomgång av SBF 502:1

MÅLGRUPP:
Personer som har som avsikt att bli behörig ingenjör brandlarm. Utbildningen riktar sig även till dig som vill ha en grundläggande utbildning i regler för brandlarm och utrymningslarm.

UTBILDNINGSAVGIFT:
11 800 SEK (exklusive moms). I utbildningsavgiften ingår utbildningsmaterial, utbildningsintyg, kaffe och lunch.

Anmälningsbekräftelse skickas till dig när du anmäler dig till utbildningen. Två veckor före utbildningsstart får du program, utbildningsadress m.m.
OBS! BTC förbehåller sig rätten att ställa in eller senarelägga utbildningen om deltagarantalet är för lågt. Besked om detta skickas ut två veckor före utbildningsstart.

Aktuella utbildningar och anmälan