Behörig ingenjör brandlarm - Certifieringsutbildning - Brandlarmsregler

Utbildningen är anpassad som förberedelse för de som tänker genomgå examination för certifiering som behörig ingenjör brandlarm. Kursen behandlar de olika regler och föreskrifter som ingår i certifieringsprovet för behörig ingenjör brandlarm.

MÅL:
Efter genomgången utbildning skall deltagaren ha grundläggande kunskaper om brandlarmreglerna, SBF 110 samt en översiktlig kunskap om de övriga regler som ingår i certifieringsprovet.

FÖRKUNSKAPER:
Erfarenhet inom området ökar möjligheten till bättre förståelse.

KURSANSVARIG:
Kontakta Kristofer Bäckström om du har frågor om kursen.

UTBILDARE:
Kristofer Bäckström, BTC Brandtekniskt Center AB

INNEHÅLL:
Dag 1
Myndighetskrav, försäkringskrav, regler och standarder gällande brandlarm
Upprättande av utförandespecifikation - brandlarm
Planering och projektering

Dag 2
Installation - brandlarm
Uppstart och konfiguration, färdigställandekontroll
Besiktning, användning, skötsel och underhåll
Matte, Elkunskap
Boverkets byggregler, AFS2009:02 samt övriga SBF-regler

Dag 3
Särskilda risker, aktivering av släckanläggningar
Styrningar
Orienterings- och serviceritningar
Genomgång av SBF 502:1

MÅLGRUPP:
Personer som har som avsikt att bli behörig ingenjör brandlarm. Utbildningen riktar sig även till dig som vill ha en komplett utbildning i regler för brandlarm och utrymningslarm.

UTBILDNINGSAVGIFT:
14 200 SEK (exklusive moms). I utbildningsavgiften ingår utbildningsmaterial (SBF 110:8, BTC Utbildningsmaterial).

Övriga normer, standarder och föreskrifter som anges i SBF 1007:5 lånas ut under kurstillfället. Ni förväntas sedan införskaffa och bekosta dessa på egen hand. För att få ut certifikatet av SBSC måste ni intyga att ni har tillgång till dessa normer, standarder och föreskrifter.

Anmälningsbekräftelse skickas till dig när du anmäler dig till utbildningen. Två veckor före utbildningsstart får du program, utbildningsadress m.m.

Genom att anmäla dig i anmälningsformuläret godkänner du våra allmänna villkor för utbildningar samt ger samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Aktuella utbildningar och anmälan