Revision av gassläckanläggning

2020-12-01

Revision eller återkommande kontroll?

En vanlig missuppfattning när det gäller gassläcksystem är att det inte behövs en opartisk besiktning (revisionsbesiktning). Många tror att "revision" avser den lagstadgade kontrollen av tryckkärl. Revisionsbesiktning av en gassläckanläggning utförd enligt SBF-regler ska göras av en certifierad opartisk besiktningsfirma årligen. Tryckkärl ska enligt lag underkastas "återkommande kontroll", normalt vart 10:e år. Flera installatörer använder felaktigt benämningen "revision" för sin årliga kontroll eller för den återkommande kontrollen av tryckkärl. Vi arbetar hårt för att begreppen ska användas korrekt och har tagit upp detta med flera branschorganisationer. Kontakta oss för en korrekt revisionsbesiktning av er gassläckanläggning.