Anläggningsskötare gassläcksystem

2021-02-06

Nytt regelverk ställer nya krav

Det nyligen publicerade regelverket för gassläckanläggningar, SBF 500:4 ställer högre krav på anläggningsägare, anläggningsskötare och även på personal som arbetar i utrymmen där det finns gassläcksystem. Det ställs också krav i arbetsmiljölagar och i förordningar om fluorerade växthusgaser. Vi har de rätta utbildningarna och hjälper er att uppfylla kraven i regler och lagar.