Behörig ingenjör gassläcksystem i Sundsvall

2022-05-25

Vi kan nu erbjuda alla typer av besiktningar i Sundsvall med omnejd.

Matthias Filipsson är numera även behörig ingenjör gassläcksystem. Vi kan därmed som enda företag i Sundsvallsregionen erbjuda fullständig lokal service när det gäller alla typer av brandskyddsanläggningar. Allt från brandlarm, talat utrymningslarm, gassläckanläggningar, sprinkler, boendesprinkler, vattendimma och trycksatta stigarledningar.