Nyheterna i SBF 110:8 och SBF 502:1

SYFTE:
Utbildningen är anpassad för dig som vill veta mer om vad som är nytt i Brandskyddsföreningens regler SBF 110:8 för brandlarm samt SBF 502:1 regler för utrymningslarm med talat meddelande.

MÅL:
Efter genomgången utbildning skall deltagaren ha fått en översikt i vad som är nytt i Regler för brandlarm, SBF 110:8 samt en översikt om vad som är nytt i Regler för utrymningslarm med talat meddelande, SBF 502:1 jämfört med tidigare utgåvor av SBF 110 samt SBF Rekommendation utrymningslarm.

INNEHÅLL:
Utförandespecifikation för brandlarm, SBF 110:8
Utrymningslarm i SBF 110:8
Installation
Särskilda risker

Utförandespecifikation för utrymningslarm med talat meddelande, SBF 502:1
Projektering
Installation, driftsättning, färdigställandekontroll
Skötsel, underhåll och besiktning
Dokumentation
Kopplingen mellan regelverken

MÅLGRUPP:
Utbildningen riktar sig till alla som behöver känna till kraven för brandlarm och utrymningslarm.

UTBILDNINGSAVGIFT:
4 000 SEK (exklusive moms) I utbildningsavgiften ingår utbildningsmaterial, utbildningsintyg, kaffe och lunch.
Regelverken SBF 110:8 samt SBF 502:1 ingår inte i kursavgiften eftersom många redan har tillgång till reglerna via e-norm. Önskar du köpa dessa kan du välja detta separat i anmälningsformuläret.

Aktuella ubildningar och anmälan

Utbildningsinformation, adress och lokal skickas till dig två veckor före utbildningsstart.
OBS! BTC förbehåller sig rätten att ställa in eller senarelägga utbildningen om deltagarantalet är för lågt. Besked om detta skickas ut två veckor före utbildningsstart.