Övriga utbildningar

Vi utför en mängd anpassade utbildningar inom brandskyddsområdet.

Bland annat kan vi erbjuda anpassade utbildningar för:
Anläggningsskötare gassläckanläggningar
Anläggningsskötare utrymningslarm med talat meddelande
Kombinerade brandlarm- och sprinklerutbildningar
Företagsanpassade utbildningar för behörig ingenjör brandlarm
Montörsutbildning - grundläggande regelkunskap för montörer
Utbildning i kvalitetssystem för anläggarfirmor
Revisionsteknik för besiktningsmän


Kontakta oss för mer information eller om ni har speciella önskemål
info@brandteknisktcenter.se