Övriga utbildningar

Vi utför en mängd anpassade utbildningar inom brandskyddsområdet.

Bland annat kan vi erbjuda anpassade utbildningar för:
Anläggningsskötare utrymningslarm med talat meddelande
Företagsanpassade utbildningar för behörig ingenjör brandlarm, sprinkler och gassläcksystem
Montörsutbildning - grundläggande regelkunskap för montörer
Utbildning i kvalitetssystem och revisionsteknik för anläggarfirmor


Kontakta oss för mer information eller om ni har speciella önskemål
info@brandteknisktcenter.se