Personal

Ladda ner vår förteckning över utsedda besiktningsmän inom respektive område »

Pär Lindskog
VD, Älmhult
Behörig ingenjör brandlarm, vattensprinkler, gassläck samt certifierad entreprenadbesiktningsman
Mobil: 070-217 90 00
E-post: per@brandteknisktcenter.se

Peter Höglund
Kvalitets- och miljöansvarig, besiktningsansvarig, Sundsvall
Behörig ingenjör brandlarm och vattensprinkler
Mobil: 070-660 40 12
E-post: peter@brandteknisktcenter.se

Jan Adolfsson
Stockholm och Värnamo
Behörig ingenjör brandlarm, vattensprinkler och gassläck
Mobil: 070-878 79 54
E-post: jan@brandteknisktcenter.se

Per-Erik Fernlund
Stockholm
Behörig ingenjör brandlarm och vattensprinkler
Mobil: 070-566 22 32
E-post: pelle@brandteknisktcenter.se

Thomas Edlund
Stockholm
Behörig ingenjör brandlarm och vattensprinkler
Mobil: 070-508 78 90
E-post: thomas@brandteknisktcenter.se

Joacim Wittur
Västerås
Behörig ingenjör brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande
Mobil: 070-269 59 90
E-post: joacim@brandteknisktcenter.se

Matthias Filipsson
Sundsvall
Behörig ingenjör brandlarm, gassläck och
utrymningslarm med talat meddelande
Mobil: 070-690 34 00
E-post: matthias@brandteknisktcenter.se

Ulf Holmsten
Hudiksvall
Behörig ingenjör brandlarm och vattensprinkler
Mobil: 070-660 46 88
E-post: ulf@brandteknisktcenter.se

Christoffer Hajgato
Halmstad
Behörig ingenjör brandlarm och vattensprinkler
Mobil: 070-299 33 20
E-post: hajgato@brandteknisktcenter.se

Lars Nilsson
Vinslöv
Behörig ingenjör brandlarm och
utrymningslarm med talat meddelande
Mobil: 070-555 63 60
E-post: lars@brandteknisktcenter.se

Kattis Andersson
Ekonomi, Älmhult
Mobil: 070-325 53 00
E-post: kattis@brandteknisktcenter.se
E-post: ekonomi@brandteknisktcenter.se