Recertifieringsutbildning behörig ingenjör brandlarm

SYFTE:
Utbildningen är anpassad som förberedelse för de som är behöriga ingenjörer brandlarm och som tänker recertifiera sig hos SBSC.

MÅL:
Efter genomgången utbildning skall deltagaren ha fått en översiktlig repetition av de olika regelverk som ingår i certifieringsprovet samt en fördjupning gällande de förändringar som skett sedan förra certifieringstillfället. Dessutom ska deltagarna ha fått en bild av sina egna kunskaper gällande regelverken.

FÖRKUNSKAPER:
Inneha certifikat som behörig ingenjör brandlarm

UTBILDARE:
Kristofer Olsson, BTC Brandtekniskt Center AB

INNEHÅLL:
Dag 1
Kortfattad genomgång av Boverkets byggregler, AFS2009:2 samt övriga SBF-normer
Genomgång av viktiga avsnitt i SBF 110:8 samt matematik och elkunskap

Dag 2
Övningsprov gällande de olika regelverken som ingår i examinationsprovet
Genomgång av övningsprov
Komplettering och fördjupning som anpassas med hänsyn till resultaten på övningsproven.

Om så önskas kan du avlägga examination hos SBSC den 21:e mars 2019, kl 08:30 respektive 3:e oktober 2019 kl. 08.30. Kostnad för examinationen ingår ej i kursavgiften. OBS! Du måste själv anmäla dig till examinationen eftersom anmälan ska vara personlig.Ta kontakt med SBSC: info@sbsc.se (alt. telefon 08-409 536 00). Examinationen är tillgänglig även för de som inte går kurs hos BTC. Endast 15 st. platser finns, först till kvarn! BTC kan ej garantera en plats på examinationen.

MÅLGRUPP:
Personer som har som avsikt att recertifiera sig som behörig ingenjör brandlarm.

UTBILDNINGSAVGIFT:
8 500 SEK (exklusive moms). I avgiften ingår utbildningsdokumentation (ej SBF 110:8 och övriga normer som ingår i certifieringsprovet), kaffe och lunch dag 1 och 2. OBS! Avgiften för recertifiering hos SBSC ingår ej. Separat anmälan och inbetalning av avgifter etc. måste göras direkt till SBSC. Individuell anälan krävs.

Anmälan till dag 1 och 2 sker via Aktuella utbildningar

OBS! Om antalet anmälda deltagare är för lågt förbehåller vi oss rätten att ställa in eller senarelägga utbildningen. Besked om detta skickas ut senast två veckor för utbildningsstart.
Vi sänder ut kallelse till utbildningen två veckor före utbildningsstart med detaljerat program, uppgift om lokal, adress m.m.