Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande - Certifieringsutbildning - Ljudkunskap/funktionsverifiering samt SBF 502:1

Utbildningen är anpassad som förberedelse för dig som tänker genomgå examination för certifiering som behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande. Kursen behandlar de olika regler och föreskrifter som ingår i certifieringsprovet för behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande. Kursen innehåller även utbildning i ljudkunskap och funktionsverifiering enligt kraven i SBF 2017:1 Bilaga 2.

MÅL:
Efter genomgången utbildning skall deltagaren ha grundläggande kunskaper om regler för utrymningslarm med talat meddelande, SBF 502:1 samt en översiktlig kunskap om de övriga regler som ingår i certifieringsprovet.

FÖRKUNSKAPER:
Erfarenhet inom området ökar möjligheten till bättre förståelse.

KURSANSVARIG:
Kontakta Kristofer Bäckström om du har frågor om kursen.

UTBILDARE:
Personal från Standard Audio Systems AB
Kristofer Bäckström, BTC Brandtekniskt Center AB

INNEHÅLL:
Kursavsnitt ljud/akustik
Ljud, fysiskt fenomen
Ljudtryck, frekvens & hörselkurvor
Mätning ljudtryck, vägningskurvor och metod
Högtalare, olika konstruktioner, egenskaper
SS-EN 54-24
Akustik, miljö
Taluppfattbarhet, mätmetoder, verifiering
SS-EN 60268-16
STIPA
Simulering

Kursavsnitt Elektronik
Distribuerat ljud, Ohms lag
Övervakningsmetoder
Förstärkare/redundans
Reservkraft
SS-EN 54-16

Kursavsnitt SBF 502:1
Myndighetskrav, regler och standarder gällande utrymningslarm med talat meddelande
Upprättande av utförandespecifikation
Planering och projektering
Installation
Färdigställandekontroll och kvalitetssäkring
Uppstart och konfiguration
Användning och skötsel
Underhåll
Besiktning
Ändringar och utökningar

Översiktlig genomgång av Regler för brandlarm SBF 110, Anvisning för besiktningsman SBF 141, Norm för besiktningsfirma brandskyddsanordningar SBF 1003 och Anvisning för orienterings- och serviceritning SBF 1021.

MÅLGRUPP:
Personer som har som avsikt att bli behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande. Utbildningen riktar sig även till dig som vill ha en djupare kunskap inom området utrymningslarm med talat meddelande.

UTBILDNINGSAVGIFT:
17 600 SEK (exklusive moms).

Anmälningsbekräftelse skickas till dig när du anmäler dig till utbildningen. Två veckor före utbildningsstart får du program, utbildningsadress m.m.

Genom att anmäla dig i anmälningsformuläret godkänner du våra allmänna villkor för utbildningar samt ger samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Aktuella utbildningar och anmälan